Saturday, October 1, 2011

Pembangunan, Warisan Tradisi dan Nilai Kemanusiaan

Dalam proses pembangunan negara, kita banyak mengorbankan warisan tradisi dan nilai kemanusiaan.
 1. Kemusnahan Khazanah Hutan
  Hutan merupakan habitat terbesar flora dan fauna
  Hutan merupakan sumber ubat-ubatan dan makanan
  Hutan merupakan kawasan tadahan hujan dan membekalkan sumber air bersih
  Hutan mempunyai khazanah alam yang menjadi bahan kajian dan penyelidikan pelbagai spesies
  Pembangunan akan merosakkan dan menghilangkan identiti hutan sebagai khazanah pelbagai spesies


 2. Kepincangan Nilai dan Adat Tempatan
  Pembangunan mengubah cara hidup masyarakat
  Perkembangan teknologi maklumat mempengaruhi minda dan tingkah laku masyarakat – mementingkan budaya hedonisme
  Hilang jati diri, semangat patriotisme, lupa akan nilai dan adat tradisional, tidak menghormati orang tua
  Bersikap individualistik dan materialistik – pergaulan berasaskan status atau taraf hidup


 3. Amalan Budaya Tradisional Dipinggirkan
  Perkembangan budaya moden mula melenyapkan amalan budaya tradisi
  Nilai estetika dalam permainan dan budaya tradisional mula dilupakan dan hanya dimainkan dalam majlis rasmi atau pertunjukan amal
  Generasi muda tidak kenal permainan dan kebudayaan tradisional – akan pupus jika tiada unsur memelihara dan mempraktikkan di sekolah seperti permainan gasing, wau, guli dan lain-lain


 4. Kehilangan Warisan Sejarah
  Monumen dan bahan tinggalan sejarah musnah kerana pembangunan – bangunan lama dirobohkan untuk dibangunkan seperti Penjara Pudu
  Kesan pensejarahan akan pupus – bahan rujukan dan panduan masyarakat tentang budaya hidup zaman lampau musnah
  Generasi baharu tidak dapat menghayati nilai sejarah berdasarkan bahan peninggalan sejarah yang telah musnah


 5. Amalan dan Nilai Kejiranan Terjelas
  Perkembangan teknologi mengubah corak dan gaya hidup masyarakat moden
  Bersikap individualistik dan materialistik – sibuk bekerja setiap masa
  Hilang semangat kejiranan – seperti bersatu padu, tolong menolong, bertegur sapa – hilang budaya berjiran
  Masyarakat kurang berinteraksi dengan jiran, tidak mengenali jiran dan tidak mengambil berat siapa jiran mereka.


 6. Perubahan Bentuk Asuhan dan Didikan Keluarga
  Pembangunan menyebabkan ibu bapa mengubah cara mnendidik anak-anak
  Perkembangan teknologi memberi peluang ibu bapa dan anak-anak berkomunikasi secara talian – kerana sibuk bekerja
  Hilang suasana kekeluargaan, tidak wujud keharmonian, kurang kasih sayang kerana tiada sentuhan dari ibu bapa
  Corak dan amalan institusi kekeluargaan tergugut


 7. Pencemaran Bahasa
  Terdedah kepada bahasa pasar sehingga menggugat penggunaan Bahasa Kebangsaan
  Merosakkan struktur ayat, ejaan lebih kepada bahasa rojak
  Penggunaan bahasa slaga dan bahasa pasar dalam pertuturan seharian
  Penggunaan ejaan yang salah dalam sistem pesaran ringkas menyebabkan berlaku pencemaran bahasa dalam penulisan.

No comments:

Post a Comment

Followers